Privacy verklaring

City of Apeldoorn Pipes and Drums

Via de website www.cityofapeldoorn.com en binnen de vereniging worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. De City of Apeldoorn Pipes and Drums acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt. De vereniging City of Apeldoorn Pipes and Drums is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze zorgvuldig te lezen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 17 februari 2024.

Gebruik van persoonsgegevens

Door het gebruiken van onze dienst of het aangaan van een lidmaatschap laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt te verwerken. Hoewel u onze website ook als bedrijf kunt gebruiken, vallen bedrijfsgegevens niet onder de Wbp. Deze privacyverklaring is dan ook hoofdzakelijk bedoeld voor intern gebruik en diegenen die de website als particulier of als lid gebruiken.

Wij gebruiken de volgende gegevens om leden te registreren en bestellingen van toegangsbewijzen af te handelen:

– NAW gegevens
– Factuuradres (indien van toepassing)
– Emailadres
– Telefoonnummer
– Betalingsgegevens (alleen indien noodzakelijk voor afhandeling betaling)

Contactformulier en nieuwsbrief

Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over onze producten en/of diensten. Uw e-mailadres wordt niet automatisch toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Als u een contactformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Wij verzamelen uw:
– E-mailadres:
– IP adres:

Wij kunnen contact met u opnemen voor niet commerciële doeleinden:

– Per mail: Bij iedere communicatie langs deze weg wordt een afmeldmogelijkheid opgenomen in de voettekst van de mail.

Registreren

Bij bepaalde onderdelen van onze dienst of aangaan van het lidmaatschap moet u zich eerst registreren. Na registratie bewaren wij via de voor u gekozen gebruikersnaam en de door u opgegeven persoonsgegevens. Wij bewaren deze gegevens, zodat u deze niet elke keer opnieuw hoeft in te vullen, zodat wij u kunnen contacteren in het kader van uitvoering van de overeenkomst, facturering en betaling en om een overzicht te geven van de producten en diensten die u bij ons heeft afgenomen. Wij zullen de aan uw gebruikersnaam gekoppelde gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die u met ons sluit of indien dit wettelijk verplicht is. In geval van een vermoeden van fraude of misbruik van onze website of ledengegevens kunnen wij persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen.

Om u te kunnen registreren op onze website, vragen wij u de volgende gegevens:
– uw NAW gegevens
– uw telefoonnummer
– uw e-mailadres

Advertenties

Deze website kan generieke advertenties vertonen, waarbij geen persoonsgegevens worden verzameld.

Verstrekking aan derden

Uw gegevens worden uitdrukkelijk niet aan derden verstrekt. Op onze website zijn social media buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten uw persoonsgegevens.

Beveiliging

Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot Persoonsgegevens te beperken. Wij houden statistieken bij op onze website, waarbij we ook individuele gegevens kunnen inzien. Wij doen dit echter alleen voor zover dat noodzakelijk is voor in deze verklaring genoemde doelen.

Cookies

De website van de City of Apeldoorn Pipers and Drums maakt
 geen gebruik van cookies voor analysedoeleinden betreffende website bezoeken, reacties via contactformulieren of tracing doeleinden van bezoekers.

Websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage en wijzigen van uw gegevens

Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via het contactformulier.


                                    Copyright ©2024 City of Apeldoorn Pipes and Drums  Disclaimer | Privacybeleid